034 medalJak řešíme stížnosti 

Podněty a připomínky vítáme! Za Vaše náměty a připomínky jsme Vám vděční, protože nám pomáhají zlepšit naše služby.

Pokud se rozhodnete podat formální stížnost, dozvíte se zda, jak budeme postupovat. Stížnosti můžete podat, pokud se domníváte, že jsme nedodrželi podmínky smlouvy, nesplnili nějakou povinnost vyplývající z právních předpisů nebo nejste spokojeni s naším postupem.

Jak probíhá podání stížnosti?

 • Stížnost můžete podat v ústní i písemné podobě ve Skanska Home Center či zaslat na adresu Nupacká 880/3, Praha 10 či na e-mail
 • Každou stížnosti evidujeme v elektronické formě 
 • Při osobně podané stížnosti potvrdíte svým podpisem úplnost a pravdivost záznamu o stížnosti v tištěné podobě a my Vám předáme kopii.
 • Přijetí stížnosti podané telefonicky potvrzujeme okamžikem přijetí hovoru.
 • Přijetí stížnosti podané emailem nebo dopisem Vám potvrdíme nejpozději jeden pracovní den po jejím přijetí
 • Odpověď Vám zašleme písemně nebo vás můžeme taktéž kontaktovat Vámi zvoleným způsobem
 • V odpovědi vám dodáme reakci na všechny body Vaší stížnosti, včetně potřebných odkazů a vysvětlení.
 • Náklady na vyřízení Vaší stížnosti neseme my.

Co je třeba uvést?

 • Ve stížnosti prosím uveďte jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození. Pokud jste podnikatel, uveďte název firmy, IČO, adresu, číslo účtu nebo služby a jméno a příjmení jednající osoby. Pro operativní řešení reklamace Vás prosíme také o Vaše telefonní, popř. e-mailové spojení.
 • Dále uveďte, čeho se stížnost týká, důležitá data, čísla, částky a Vámi navrhované řešení. Tyto informace přispějí k rychlejšímu vyřízení Vaší stížnosti. Přiložte také dokumenty, kterých se stížnosti týká.

Jaké jsou lhůty k vyřízení stížnosti?

 • Stížnost vyřizujeme vždy co nejdříve, max. však do 30 kalendářních dnů od doručení Vaší stížnosti nám. Je možné, že Vás budeme kontaktovat kvůli doplnění nebo upřesnění některých informací. Doba čekání na doplnění údajů z Vaší strany se do uvedené 30denní lhůty nezapočítává.
 • Pokud stížnost nemůžeme vyřídit v této lhůtě, sdělíme Vám důvodu a předpokládaný termín vyřízení.

Co když nesouhlasíte s výsledkem vyřízení stížnosti?

 • Pokud nejste s vyřízením stížnosti spokojeni, obraťte se prosím s opakovanou stížnosti na jednatele firmy.
 • V případě, že jsme na Vaše dotazy a argumentace už odpověděli, můžeme Vás při opakované stížnosti odkázat na naše předchozí vyjádřeníKdo dále může řešit Vaši stížnost?

Pokud i nadále nesouhlasíte s vyřízením stížnosti, můžete se obrátit na nezávislé instituce:

 • ČNB
  • Tel: +420 224 414 359, Fax: +420 224 412 261, e-mail:
  • Česká národní banka nerozhoduje o předmětu sporu. Posuzuje pouze, jestli byly dodrženy právní předpisy, na které dohlíží

nebo

 •  Finančního arbitra ČR (v zákonem stanovených případech)
  • Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 257 042 070, ID datové schránky: qr9ab9x, e-mail:
  • Finanční arbitr ČR je správním orgánem pro mimosoudní vyrovnání sporů, jehož působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb. (více na www.finarbitr.cz).

Platnost pravidel od 1. 11. 2016